Gyógypedagógiai

lovaglás és lovastorna

A lovasterápia gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakága, egy komplex fejlesztési területet biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. A tevékenységben a ló nem terápiás eszköz, hanem egy aktív cselekvő társ. A gyermekek, és a ló együttműködésével jön létre a fogyatékosságukból eredő hátrányok csökkentése a lovasterapeuta irányításával.

Kik a lovasok?

Sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok: Értelmi fogyatékos – (enyhe értelmi fogyatékos, – középsúlyos értelmi fogyatékos), látás- és hallássérült, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna során lehetőség nyílik:

 • A sérült vagy kifejletlen pszichikus eredetű funkciók korrigálására, kompenzálására. (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, képzelet, érzelmi, akarati élet, tér és időbeli tájékozódás)
 • Mozgások kialakítására, korrekciójára, pszichomotoros funkciók fejlesztésére.
  (mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, ütem és ritmusérzék) megbomlott izomegyensúly javítására, spazmusok oldására, renyhe izomtónus megszüntetésére.
 • Érzelmi állapot, akarati-cselekvési képességek befolyásolására.
  (bátorság, kitartás, céltudatosság, önbizalom növelése)
 • Szocializálódás elősegítésére.
  (társas kapcsolatok, – gyermek – felnőtt – ló, gyermekek pozitív viszonyulása egymáshoz)
 • Kommunikációs készség fejlesztésére
  (verbális, nonverbális)
 • Állatgondozás megismerésére, végzésére, felelősségtudat kialakítására.

Kapcsolattartó

Kiss Réka

+36 30 363 6488