Rólunk

Írisz Gyógylovaglás és

Lovastorna Alapítvány

2005

Az alapítvány célja

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségnek javítása a sport és a lovaglás területén. Veszélyeztetettségnek kitett gyermekek és fiatalok prevenciós célú foglalkoztatása a sportolás lehetőségeinek felhasználásával. A sportterápia feltételeinek biztosítása szenvedélybetegséggel küzdő fiatalok számára. A lovaglás mint mozgásos tevékenységen alapuló terápiás lehetőség alkalmazása az egészségmegőrzésben. A társadalmi integráció elősegítése egy olyan szintér teremtésével , amelyet sérült és nem sérült személyek is szívesen látogatnak. Sportolási és versenyzési lehetőségek biztosítása a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Osztálytermen kívül is megvalósítható reform-, és alternatív pedagógiai programok kidolgozása és alkalmazása. Iskola rendszerű oktatás és felnőtt képzés. A gyógypedagógiai lovaglás és a hippoterápia feltételeinek megteremtése a rászorulók számára. Állatok védelme különös tekintettel a lovakra. Az elért eredmények feltárása és alkalmazása.

Közhasznú feladataink

  • Ismeretterjesztő, oktató, szervező és gyűjtő munka végzése más, hasonló kezdeményezésekkel is összhangban
  • Képzés, oktatás, ismeretterjesztő előadások szervezése, tartása
  • Ülések, viták, megbeszélések, workshopok rendezése
  • Kapcsolatok teremtése és tartása mindazokkal, akik részt vesznek, vagy részt kívánnak venni a lovas terápiával kapcsolatos munkában
  • Bekapcsolódás – főként pályázatok útján – a lovas terápia népszerűsítése, széles körben való elterjesztése és alkalmazása érdekében végzett munkába
  • Tagjainak támogatása ilyen törekvéseik érdekében

Fő tevékenységünk mozgásterápia lóháton egy olyan speciális prevenciós jellegű gyógytorna, mozgásterápia amely a tartási rendellenességek, a gerincbetegségek kialakulásának megelőzését célozza.

Ez a program egészséges és tartási rendellenességgel küzdő gyerekek és fiatalok kezelésére is egyaránt alkalmas.

A foglalkozások során lehetőséget nyújtunk a kisgyerekek testséma kép és téri orientáció fejlesztésére. A mozgásfejlesztés elengedhetetlenül fontos a tanulási képességek fejlesztéséhez.

Lovas mozgásterápia fejlesztést 3 – 10 év közötti gyerekek részére biztosítjuk.

Helyszín: Bérelt lovardában végezzük a tevékenységünket. A lovarda legmagasabb színvonalon van felszereltségben. A lovakat korszerű boxos istállókban helyezik el. Szociális és közösségi helységekkel előírásoknak megfelelően vannak kialakítva. Fedett lovagló pályájuk lehetővé teszi az egész évben időjárási viszonyoktól független zavartalan munkánkat.